Kontakt

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Lenartowicza 4
31-138 Kraków
tel. (12) 633-08-95
e-mail: bursa.krakow.lenartowicza@sluzebniczkikr.pl