Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025:

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa od 6 maja do 31 lipca 2024 r.
 2. Dotychczasowe wychowanki składają prośbę o przedłużenie pobytu do 21 czerwca 2024 r.
 3. Nowe kandydatki do Bursy winny przesłać skan wypełnionego kwestionariusza na adres mailowy: bursa.krakow.lenartowicza@sluzebniczkikr.pl do 31 lipca 2024 r.
 4. Warunkiem przyjęcia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, po wcześniejszym umówieniu się z Siostrą Dyrektor
 5. Zgodnie ze Statutem Bursy pierwszeństwo przyjęcia do placówki mają:
 • dziewczęta kontynuujące naukę, które w poprzednim roku szkolnym przebywały w Bursie,
 • dziewczęta mieszkające w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub bardzo uciążliwy,
 • rodzeństwo wychowanek placówki, płci żeńskiej,
 • dziewczęta będące w pieczy zastępczej,
 • dziewczęta z rodzin potrzebujących pomocy.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji będzie drogą mailową w terminach:
 • dla dotychczasowych wychowanek – 24 czerwca 2024 r.
 • dla nowych kandydatek – 1 sierpnia 2024 r.